Wat is een sondering?

Door middel van een hydraulisch drukelement wordt een conus, met een doorsnede van 10 cm² en een tophoek van 60°, verticaal de grond ingedrukt aan een constante snelheid van 2 cm/sec. De krachten nodig om de conus en de buizen in de grond te duwen (puntweerstand en wrijvingsweerstand), worden geregistreerd en in grafiekvorm weergegeven.
Er zijn verschillende sondeertechnieken mogelijk afhankelijk van het type sondeerconus.
  • Mechanische sondering (CPTM)
  • Elektrische sondering (CPTE)
  • Elektrische sondering met opmeting van de poriënwaterspanning (CPTU)
Na verwerking van de meetgegevens kunnen de grondmechanische parameters en de grondsoort worden afgeleid. Deze parameters worden dan verder gebruikt om het draagvermogen van de grond, het type funderingen en de te verwachten zettingen te bepalen.
sondex-lokeren-geotechnics-grondonderzoek-rups-100-kn-2
sondex-lokeren-geotechnics-grondonderzoek-rups-200-kN--(2)

Waarom sonderen?

  • Bodemonderzoek en meer bepaald diepsonderingen zijn in de hedendaagse bouwwereld onontbeerlijk geworden bij het ontwerpen van funderingen.
  • Zowel de steeds strengere eisen die aan constructies gesteld worden als het steeds vaker bouwen op gronden met een beperkt draagvermogen, zijn hier niet vreemd aan.
  • Met een diepsondering kan op een snelle en doelmatige wijze informatie verkregen worden over de samenstelling en de weerstand van de bodem.
  • Uitgaande van de verkregen informatie (grondmechanische parameters) kan de aard en de diepte van de fundering bepaald worden.
  • Door dit grondonderzoek te laten uitvoeren bij het ontwerp kunnen gescheurde gevels, verzakte funderingen en andere narigheden aan de nieuwe constructie vermeden worden.