sondex-lokeren-geotechnics-grondonderzoek-conus-digital-CPT-data-system

Rapportage

Enkele dagen na de uitvoering van de sonderingen ontvangt u een volledig rapport met daarin:

  • een beschrijving van de proeven
  • de hoogtemeting van de sonderingen ten opzichte van een vast referentiepunt
  • opmeting van het waterpeil in de sondeergaten
  • beschrijving van de vermoedelijke grondlagen
  • funderingsadvies
  • sondeergrafieken en tabellen met grondmechanische gegevens
  • zettingsberekeningen voor een fundering op stroken, geïsoleerde zolen of een algemene funderingsplaat.

Dit rapport wordt u zowel per email als per post bezorgd.

Sondex NV draagt de volledige verantwoordelijkheid voor haar advies en blijft dan ook steeds ter beschikking voor vragen of bijkomende inlichtingen omtrent het rapport.