SONDEX

Geotechnics
Grondonderzoek

Sondex
Geotechnics

Sondex NV is sedert 1973 gespecialiseerd in de uitvoering van grondmechanisch onderzoek met als kernactiviteit de uitvoering van sonderingen. Jaarlijks voeren wij meer dan 4000 diepsonderingen uit waarbij zowel voor kleine als grote projecten steeds gezocht wordt naar de optimale oplossing qua veiligheid en kostprijs.

Onze jarenlange ervaring met de Belgische gronden is uw beste garantie voor een betrouwbaar funderingsadvies.

ONZE DIENSTEN

Mechanische en elektrische
sonderingen

pijltjes van logo

Mechanische en elektrische sonderingen

Er zijn verschillende sondeertechnieken mogelijk afhankelijk van ...

Knop
pijltjes van logo

Sonische integriteitstesten (SIT)

Het sonische doormeten van funderingspalen is een snelle om gebreken in ...

Knop
pijltjes van logo

Statische- en dynamische plaatproeven

Met plaatproeven worden gegevens verkregen voor het beoordelen en ...

Knop
pijltjes van logo

Percolatie-
of infiltratietest

Deze proeven belangrijk om na te gaan of de bodem geschikt is voor infiltratie  ...

Knop
pijltjes van logo

Boringen-
en peilbuizen

Boringen worden uitgevoerd met verschillende doeleinden, o.a. voor het bepalen van ...

Knop

Impressies

Onze apparatuur

Voor het uitvoeren van diepsonderingen beschikken wij over toestellen die ons in staat stellen om sonderingen uit te voeren op vrijwel elk terrein en elke ondergrond.